Cellwoodgruppen

Cellwoodgruppen är en svensk, privatägd industrigrupp bestående av AB Bruzaholms Bruk och Cellwood Machinery AB.

Läs mer

Vi står med
fötterna i historien,
och framtiden i
egna händer.

Bruzaholms Bruk

Sedan 1660 har Bruzaholms Bruk funnits på samma ort och sysslat med olika former av järnframställning. Det ger en svårslagen kunskap och erfarenhet när det gäller järnhantering och gjutgodstillverkning

Cellwood Machinery

Cellwood Machinery utvecklar, tillverkar och säljer högteknologiska maskiner och anläggningar för pappers- och massa-industrin, samt bioenergiindustrin.