Cellwood Machinery

Cellwood Machinery utvecklar, tillverkar
och säljer högteknologiska maskiner och anläggningar för pappers- och massa-industrin, samt bioenergiindustrin.